εξαρτήματα στήριξης μαγνητικών, διακοπτών, bistable, μαγνήτες, μαγνητάκια,