διακόπτες ορόφου, προτερματικοί διακόπτες, τερματα διαδρομής