φωτοκύτταρα, μαγνητικές επαφές, μαγνητικοί διακόπτες, πουράκια στάσης, μέτρησης, τερματικά