εύκαμπτο καλώδιο ανελκυστήρων, γερανογέφυρας, διακλαδωτήρες καλωδίων φρεατίου και οροφής θαλάμου