Περιφερειακά εξαρτήματα για ασανσερ, εξαρτήματα ανελκυστήρων κάθε τύπου